Inglid ja deemonid

Üha enam lõheneb meie maailm erinevate “reaalsustorude” vahel, kus üht toru pidi liikujad ei mõista, mida teise toru inimesed mingite nendegi poolt kasutavate sõnade all tegelikult mõtlevad. Lõhe “esoteerikute” ja “teaduspõhiste” vahel aina süveneb. Ei märgatagi, et pealtnäha vastandudes räägitakes täiesti samadest asjadest, ainult nimetatakse ja mõistetakse neid erinevalt. Eesti keel on tark keel. Siin on olemas sõna arusaamatus. Aru+saamatus. Ehk olen saamatu oma aru kasutamisel antud küsimuses. Samas kui ma saan aru, siis saangi. Aru ehk arukuse mingi maailmas oleva nähtuse mõistmiseks. Allolev teema on püüd mõnd aru saamatust aru saamiseni viia.

Iidsed kirjeldused

Inglid on tegelikult meie vitaalset ehk emotsionaalset keha mõjutavad võnkesagedused, millele inimene ühenduse loomiseks andnud isikustatud kuju. See on inimteadvuse toimimise viis – midagi teadvustades ta ka kujutab seda. Samamoodi, nagu hindu panteonis on “välja joonistatud” hulk jumalusi, kes kõik vaid erinevate, meid mõjutavate loodusjõudude iidsed kirjeldused. Erinevate mütoloogiliste olendite puhul on tegu eri tasandite nähtustega. Ka mütoloogias on inglid jumalustest nö alamad. Emotsioonid käivitavad meis protsesse, mis lähtuvad neistsamadest loodusjõududest, loomulikest energiatst looduses. Seepärast ongi legendides inglid jumalate vahendajad, saadikud.
Samamoodi on ka deemonid meie enda olemuse alla surutud, kitsendatud, varju sattunud vitaalsused, allasurutud, nn negatiivsed emotsioonid. Oskus nende poole endas pöörduda on sügavalt vabastav toiming. See nõuab väga tugevat eneseteadlikkust, et mitte sind soovimatu negatiivsusega mõjutavate emotsioonide – sinu elu eest otsuseid tegevate “tumedate jõudude” – vangi jääda.
Meie teadvus võib sellise “deemonliku väega” ehk vitaalse negatiivsusega kohtudes takerduda ja temaga kaasa võnkuma hakata, kui ka sinus enda on kunagi alla surutuna ootel mingi hulk hirmu, viha, kitsikust, väljapääsmatust jne. On vaja olla teadvel ehk mitte samastuda võimsa emotsionaalse impulsiga, mis võib tulla sõjauudise, kellegi julmast teost kuulmise vms kaudu. Kui samastud, saad osaks “deemoni energiast” ehk haakud endas oleva viha ja valu läbi suurde vihavalu kogumisse, mis mõjutab paljusid ja selle mõjutamise läbi teeb neist inimestest ka enda “orjad”.

Kurja viirusekandjad

Kurjuse ori teenib kurjust. Negatiivsesse emotsiooni viskunu kannab maailma uut negatiivsust ükskõik millise oma tegevuse näol. Olgu või omaenda lähedasi oma hirmu, valu või mis iganes negatiivsusega mõjutades ja nö nakatades. Olles kurja “viirusekandjaks”. Sellest kurjakandmise ahelast vabanemine vajab teadlikkust ja selle tulemuseks on uus sügavam teadlikkus. deemon
Ei saa sundida paremaks muutuma kedagi teist – saab võtta vastutuse iseenda eest. Saab ka kutsuda appi oma olemusse juba integreeritud kõrgemaid vitaalseid sagedusi ehk ingleid, kuid vitaalne tasand oma muutumises on ebapüsiv. Kurjast emotsioonist vaevatuna head emotsiooni endas esile manada on üksjagu keerukas. Pidev hea ja kurja heitluse tandriks oma sisemaailma seadmine aga kurnav. Seepärast on märksa abistavam suurendada teadlikult teadlikkuse osakaalu oma igapäevases elus. Sellega suudadki tõsta end inglite ja deemonite, hea ja kurja pideva madina tallermaaks olemisest pisut kõrgemale, vaadata selge pilguga endas ja maailmas toimuvale ning mõista. Läbi mõistmise vabastada mittevajalik ja jätta alles vajalik. Luua killuke korda korratusse juurde.
Kui näeme halba, siis me lihtsalt demoniseerime omaenda mõistmatuse mingit aspekti, laseme halvast lähtuvatel negatiivsetel emotsioonidel meid “üle võtta” ja anname end selle kaudu ka sellesama kurjuseväe käsutusse, hakates selle levitajaks.

Mõistmise maagia

Hukka mõistes või halvustades midagi me tegelikult lihtsalt põgeneme eneseteadvustamise eest. Deemon ehk kunagi allasurutud emotsioon meie sees püüab haakuda demoniseeritud nähtusse – ebameeldivasse sündmusse – väljaspool sind ennast ja me läheme temaga kaasa. Tõeline mõistmine on võime kinkida mingile “deemonite küüsi jäänud” või siis negatiivsesse takerdunud olemuse osale vabadus ja õigus olla harmooniline, olla maailma suurima loovjõu, armastuse väljendus. See on tegelikult sügavalt maagiline kuidas tõeline mõistmine võib kutsuda esile muutusi.
Kõige olulisem on teadvustada, et kõik su elus ette tulevad sündmused on su enda olemuse osad. Kui mingi teemaga “väljastpoolt” on tekkinud ühendus, miski on sind häirinud või vaimustanud, siis on tekkinud sisemine side sinus peituva ja väljaspool toimiva vitaalse jõu vahel. Sarnane tõmbab sarnast. Füüsika, mitte parajura. Emotsioonid on energiad, sarnased energiad tõmbuvad. Häiriv elujuhtum on inglidja deemonalati veel teadvustamata äratundmine millestki sinu sees vabastamist või puhastamist vajavast. Sellest võib saada teadlikkus, aga ka tervenemine, vabanemine pikaajalisest pigest või lausa kroonilisest haigusest.
Meie individuaalsed kogemusrännakud siin elus ongi häälestatud juba algselt, läbi meie karma, varasemate põhjustagajärgseoste, mingite osade teadvustamisele, et neist vabaneda. Meie elu eesmärk on ju vabaneda meid takistavatest karmilistest protsessidest.
Sellel teekonnal võivad meid abistada armastava olemuse need lainepikkused, mis on juba meisse integreeritud ja keda seetõttu kutsutakse meie kaitseingliteks – samuti nagu kurja puhul on ingli “ilmumise” põhjus tegelikult vaisd sinus endas olev positiivse jõu olemasolu, millesse väline positiivsus võib haakuda. Ei mingit müstikat. Elu koosneb lihtsatest põhjustagajärgseostest. Mõistes põhjust saad muuta tagajärge, luues uue põhjuse, mis loob teistsuguse tagajärje. Seega me oleme sündinud abiks neile energiatele, kes on elu olukordade kitsaskohtades ootamas meiepoolset teadlikku vabastamist ehk endasse peidetud “kurjuse haakumise lingi” hävitamist, keda me sageli kutsume deemoniteks. Mäletate, Goethe Mefistofelest, kes ütles “ma olen vaim, kes kõikjal tõstab pead, kes kurja kavatseb, kuid korda saadab head.” Just need nn deemonid on meile valmis kinkima teadlikkust ja arusaamist millestki, mis meid varem hirmutas, mida me ei osanud kohelda, tõrjusime varju, surusime kitsikusse, eitasime jne.

Elumuutmise kompleksvalem
Karma on väga lihtne kuid tegelikult väga kompleksne nähtus. Nii nagu inglid ja deemonid ei ole muinasjututegelased vaid konkreetsete psühhiliste protsesside kirjeldused on ka karma täiesti konkreetne, igat elusolendit puudutav protsess. Karma tähendab, et kõik, mida me igal oma eluhetkel teeme, on millestki varasemast põhjustatud ja millegi hilisema tagajärg. Mida külvad, seda lõikad. Kõik, absoluutselt kõik meie ellu tulev on tulnud sinna läbi selle seaduse. Lahti laskmine soovidest, mälestustest ja unistustest ehk elu häirivate kontseptsioonide tühistamine – iga meie mõte on tegelikult ju soov – on kõige targem viis karma muutmiseks. Lisagem sinna veel emotsioonide vabastamise ehk deemonitest lahtilaskmise ja saamegi elumuutmise kompleksvalemi.

imagesSoovide puhul on hästi olulien mõista, miks me seda või teist soovime. See tegelikult ongi lihtne aga selle lihtsuse saavutamine nõuab harjutamist ja tööd. Enese teadvel olemise treenimist ehk mittesamastumist oma emotsioonide ja kontseptsioonidega. Mitte neist mõjutatud olemist vaid nende mõjutamise positsioonis ehk oma elu ise elamise positsioonis olemist. Seda ei õpetata meile kaasaegses ühiskonnas ja vahel tundub, et teadlikult. Ebateadlik inimene on juhitav/manipuleeritav, läbi hirmude ja ihade, teadlik inimene mitte.

Häirivad kontseptsioonid on kõik sinus salvestanud ja tõena võetavad mõttekonstruktsioonid, mis ei lase sul enda tegelikke vajadusi mõista. Just need “ma pean olema” ja “ma pole väärt, kui ma pole” ja “kõik teised on nii, seega on nii ainuõige” jms. Need käivitavad läbi alateadvuse emotsioonidega koostoimes enamiku su eluprotsessidest. Sinu pealtnäha osavõtuta, mistõttu tundubki, et elu on juhuste jada ja kõik sõltub kas õnnest või saatusest või veel millestki välisest. Samas kui karma protsessina on lihtsalt nende seoste toimimine. Tema mõistmiseks mingit “vaimset levelit” pole küll vaja saavutada. Kui oled teadvel ehk ei samastu oma mõtete ja emotsioonidega ega liigu alateadvuse autopiloodil siis märkad, mis tegelikult mille põhjus on ja juhid sellega järgnevate tagajärgede “tootmist” oma ellu. Ongi kogu “karmateadus” 🙂 Endiselt vaid mida külvad seda lõikad aga sel korral ise nii külvad kui ka lõikad teades, et ise külvasid.

 

Lisa kommentaar