Ingvar Villido õpetab, kuidas vabastada elust kõik probleemid.

probleemid

Me oleme harjunud, et meil on probleemid, konfliktid ja vastuolud nii enda kui teistega. See ei pea niimoodi olema, ütles Pärnu Muuseumis poolelesajale huvilisele loengut pidanud praktilise teadlikkuse õpetaja Ingvar Villido.

Tänapäeval on palju erinevaid koolitusi, kus õpetatakse igasuguseid asju juurde. Kõik õpetavad midagi lisaks sulle juba teada olevale. Keegi ei õpeta vähendama neid asju, mis sul juba on. Villido lähenemine on diametraalselt teistsugune. “Sa oled selline nagu sa oled, pidades ennast sellisena normaalseks inimeseks. Iseloom, käitumine ja uskumused – kõik, mis sul on, on aga õpitud teiste käest. Oled õppinud mõtlema ja käituma, pidades õpitut enda isiksuse- ja iseloomuomadusteks. Lapsepõlves kogetu jääb domineerima elu üle. Laps ei tea, mis on hea, halb, õige või vale. Ta salvestab, võtab 100% tõe pähe kõike, mida talle öeldakse.” Kõik meie kannatused tulenevad sellest, mida oleme õppinud. Ometi keegi ei õpeta vabanema sellest, mille oled alateadvusse baasuskumustena salvestanud ja mille tõttu sa enese teadmata kannatad.

Probleeme ei saa lahendada

“Vaadates probleemi kui elus ette tulevat olukorda, on ka probleem tegelikult vaid osa maailmanägemisest, mis on sulle sisse õpitud,” räägib Villido alguses suht arusaamatuna paistvat. “Miski kerkib sinus üles ja probleem tekib. Keegi või miski ajab närvi. Tavaliselt paistab, et tema tegi seda mulle. Viha tekib aga sinus. Reaktsioon toimub sinu sisemaailmas, sinu sees. Kui automaatset reaktsiooni ei oleks, siis poleks ju ka olukord sinu jaoks probleemiks.” Niisiis õpetab Villido probleemide lahendamise asemel käituma probleemi tekitajaga nii, et seda enam ei ole. Kõlab alguses veidralt. Aga uurima hakates loogilisemalt, kui enamik tavapäraseid viise meie elus ette tulevatest probleemidest vabanemiseks. Õpetab selleks kasutama unikaalseid vahendeid, mida igaüks meist tegelikult juba omab. Niisiis ei anna Ingvar Villido oma Teadliku Muutuse Kunsti kursustel sulle mitte midagi juurde. Hoopis toob välja sinus juba olemas olevad võimed ise enda elus hakkama saada. Kuidas see on võimalik, küsisid Pärnu loengus osalejad.

“Teadlikkus, see sõna oli vähe tuntud, kui hakkasin õpetama,” selgitab Villido oma universaalse õppemeetodi baasi. “Teadlikkus on eriline vahend, looduslik muuseas, mis võimaldab igaühel eristada asju oma elus, panna tähele, kuidas kerkivad emotsioonid, häirivad mõtted. Ainus meie vahend, mida kasutades saame kontakteeruda tegelikkusega.”

Enamik inimeste probleeme, aga algab just sellest, et nad pole kontaktis tegelikkusega, vaid endasse salvestnud infoga, mis ei pruugi üldse olla hetkes toimuvat tegelikkust kirjeldav. Tekibki vastuolu selle vahel, mida arvan olevat ja mis tegelikult on. “Teadlikkus ehk märkamine pole mõtlemine, sellele tuleb alles hetk hiljem juurde analoogiapõhine mõte ehk kirjeldus. Sel lühikesel hetkel enne mõtet oled sa realist. Kui tuleb sisse kirjeldus, tuleb sisse viga. Inimene peab mõtet olulisemaks, kui seda, mida ta märkas.” Niisiis elame ise enda poolt vigaseks mõeldud maailmas ja ei saa aru, miks maailm meie ümber nii vigane on. Maailm aga ei olegi vigane, vigane on meie võime teda vastu võtta.

Sa ise mõtled endale probleemid

“Mõte sinu peas ei ole tegelikkus,” kordab Villido üht põhilist mõistmist, mida inimene oma elu muutmiseks omandama peaks. “Mõte loob virtuaalse maailma, kuhu kuuluvad kõik su väärtused, hinnagud, mustrid. Seal elades sa ei koge reaalsust, vaid mällusalvestunud kirjeldust. Kuna sa ei erista tegelikkust virtuaalsusest, kogedki konflikti, mida tegelikuses enam pole, konfliktina mis nagu toimuks sinuga praegu.”

Võid olla täiesti üksi ja mõelda end rõõmsaks või kurvaks. Meenutad midagi ja tuju läheb sellele meenutusele vastavaks. Reaalsuses aga neid asju, mis su tundeid tekitavad, ei ole sel hetkel. Ometi elad sa neid läbi nagu tegelikkust. “Milleks sulle seda vaja on?” küsib Villido ja vastab ise: “Mõistuses elades tundub inimesele, et ta on kindlustatud juhuslikkuse eest, mida elu talle toob. Aga asjad toimuvad just nüüd. Kuidas nad kujunevad just nüüd, on tundmatutest faktoritest lähtuv. Mineviku malli panemine oleviku sündmustele sageli ei tööta, kuna asjaolud muutuvad igas hetkes. Kui tahad olla realist, pead reaalsust kogema siin ja praegu, olema keset neid sündmusi, õppima orienteeruma neis jooksvalt. Just see annab suurema võimaluse mitte eksida. See on võimalik, kui inimene kasutab oma teadvustamise võimet.”

Tänapäeval arvab igaüks meist: “Mõlten, järelikult olen.” Samas ei saa me olla hetkegi mõtlemata, mõtted lihtsalt “tulevad”. “Nad kujundavad omaette maailma, sinu sisemaailma ja sõna otseses mõttes moonutavad tegelikku maailma,” selgitab Villido. “Sa ju usud seda, mida sa mõtled. Samas sa tead, et sul on mõtted. Kes on see, kes teab? Sa ei saa mõte olla, kui sa tead, et sul mõte on. Kas sa oled üldse iseendana elanud? Võtnud osa oma elust, või elanud oma mõistuse juhtimise autopiloodil?”

Enamus inimesi Maal teavad, et nad on olemas, aga ei ole iseennast kogenud. “Elad valedes. Mõistus, mida sa vääramatult usud, mis räägiks sinu sees justkui sinust, tegelikult ei räägi üldse sinust. Inimene on õpetatud mitte üldse oma elu ise elama.” Karm tõdemus. Mida poleks mõtet inimestele anda, kui poleks teed sellest vabanemiseks.

Lahendus kõigile probleemidele

“Teadliku Muutuse Kunst (TMK) ei õpeta sind elama, vaid õpetab kasutama oma elu suhtes kõike seda, mis sulle on juba antud – inimese üliunikaalseid omadusi. Meil kõigil on võime sekkuda ja muuta ükskõik mida elus. Mõeldes probleemile lahendust ei tule. Kui on vaja uusi lahendusi, siis mõistusest neid ei leia. Mõistuses pole midagi, mida sa juba ei teaks,” seletab Villido. “Uute lahenduste leidmiseks on vaja võtta kasutusele uus vahend. Kui saad aru, mis toimub ja oskad kasutada infot hetkes, oled võimeline lahendama misiganes olukorra. Tavaolukordades sa vaid reageerid. Asjad juhtuks nagu sinuga, sinust sõltumata. Need “juhtumised” on kõik sinusse sisse õputud refleksid, mis ei lahku sinust, kui sa pole ise neid vabastanud.”

Vabaneda harjumusest pole eriti lihtne. Tavaliselt kaetakse soovimatud harjumused keeldudega, kuid blokeeringute all on need alles. Tänapäeval pole meetodeid, mis aitaks valutult ilma kannatusteta ja samas ka jääkideta vabaneda negatiivsetest harjumustest. TMK on ainus, väidab Villido. Tänaseks on need praktilised oskused tema käe all omandanud juba üle 15000 inimese, kes võivad kinnitada – jah, nii on.

TEADLIKU MUUTUSE KUNST“TMK meetod on midagi lihtsat ja unikaalset. Õpid teadma, mis su sisemaailmas toimub ja ise seal olevatest reflektoorsustest vabanema neid reflekse koost lahti võttes,” räägib Villido. “Refleksid seavad su alati sõltuvusse, mis juhib su elu. Sind kisuvad valitud tegevustelt kõrvale needsamad sisse õpitud refleksid. Sa ei oskane nendega midagi teha. TMK on teaduslik meetod, mida on kontrollitud väga palju kordi. Eesmärk on anda inimesele tagasi tema inimlik staatus. Õpetada inimene elama oma elu ise ja õieti. Siin pole mingit esoteerikat, ka uskuda pole midagi vaja. Kõik mida kasutatakse kursusel on teil juba olemas. Aga annab teistsuguse vaate inimesele kui sellisele.”

Villidot on nimetatud inimese renessansi tegijaks, kelle koolituste eesmärgiks on tuua inimene iseendas võimule tagasi. TMK kursused on toimunud hetkel juba pea kümnes välisriigis ja Eestis läheb neid õppida soovijate hulga tõustes vaja üha suuremaid saale. See on ka põhjus, miks grupp juba TMK kursused enda jaoks omandanuid kutusus Ingvar Villido Pärnusse seda loengut pidama ja kutsub ka kursuse üht olulisimat – esimest osa läbi viima Pärnus märtsis.

TMK õpetab kuidas ise muuta seda, mis su sees toimub. Kui ära õpid, töötab see 100%, kinnitavad Villido tuhandete õpilaste kogemused. “See on väga eesrindlik ja ainulaadne õpetus, teadus hakkab alles selleni jõudma. Raamatust seda kahjuks ei õpi. Ise jõuda teadlikkuseni ja avastada iseennast on praktiliselt võimaltu,” nendib Villido, kes on 20 aastat tegelenud praktilise teadlikkuse õppega. “Sama võimatu nagu parun Münchauseni iseenda soost väljatirimine.”

Kursus koosneb viiest osast, kus iga järgnev põhineb eelneval. Õpetab eristama, millest koosneb sinu sisemaailm. Selle asemel, et põgeneda läbi sõltuvuste negatiivsetest tunnetest, õpetab kuidas neist vabaneda. Kuidas mõistusest välja rookida sinna salvestunud valed.

Teadlikkuse valdamine on tegelikult keskendumisvõime. Võime keskenduda oma elus just sellele, mida sinna soovid luua, orienteeruda kõigis tegevustes, neid järjestada ja läbi viia. Teadlik tegutsemine on efektiivseim tegutsemise viis üldse. “See efektiivsus on normaalne inimese jaoks, aga meid pole õpetatud seda kasutama,” vastab teadlikuse õpetaja tema loengutes kõige sagedamini korduvale küsimusele. Ehk siis TMK pole mingi imeline võlukunst. “Mina õpetan sulle igapäevaelu igas hetkes kasutatavad praktilised tehnikad. Kui sa ise neid ei kasuta, muutust su elus ei toimu.”

Ingvar Villido loodud Teadliku Muutuse Kunsti kursuste toimumise kohta saad täpsemat infot

Koolitused

Lisa kommentaar